Arbeidsmarkt/stagecoördinator

De behoefte aan doktersassistenten in de regio Noord-Oost Brabant is groot. Door stageplaatsen en leerwerkplekken aan te bieden, zorgen we er samen voor dat meer medewerkers opgeleid worden voor deze boeiende functie in de huisartsenzorg.

WERKEN BIJ DE HUISARTS

Omscholen, instromen of direct aan de slag?

Jeroen Bosch Huisartsen is hét aanspreekpunt voor alle praktijkhoudende huisartsen in ’s-Hertogenbosch en omgeving.
Ruim 66 huisartspraktijken en 120 huisartsen zijn bij Jeroen Bosch Huisartsen aangesloten.

Met alle medewerkers tezamen op alle praktijken zorgen we er samen met (keten)partners voor dat de kwaliteit en bereikbaarheid van huisartsenzorg vandaag én morgen beschikbaar blijft.

Er is bij huisartspraktijken een grote behoefte aan professionele mensen die er voor zorgen dat de verschillende gezondheidsvragen kunnen worden beantwoord en ziekte-problematiek wordt ondersteund.

De patiënt moet dagelijks met vertrouwen een bezoek aan de praktijk kunnen brengen. Daarom zijn alle praktijkmedewerkers belangrijk en kunnen het verschil maken. 

Een baan in de huisartsenzorg is een baan die er echt toe doet:

Doktersassistent
Het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Als spil van de praktijk heb je veel eigen verantwoordelijkheid.
Opleidingsniveau: 3 jaar mbo-niveau 4 of 15 maanden omscholingstraject
Meer info

Triagist
De triagist maakt een eerste inschatting over de hoeveel spoed die er achter een gezondheidsklacht van een patiënt zit. Door vragen te stellen, bepaal je hoe deze patiënt het best geholpen kan worden.
Opleidingsniveau: Post mbo-opleiding
Meer info

Praktijkondersteuner (POH)
Een praktijkondersteuner heeft eigen spreekuren en begeleidt en coacht patiënten met chronische aandoeningen, ouderen of patiënten met psychische problemen.
Opleidingsniveau: Post hbo-opleiding
Meer info

Verpleegkundig Specialist (VS)
Als verpleegkundig specialist neem je spreekuren van de huisarts over met oog voor verpleegkundige werkzaamheden. Je voert zowel medische als verpleegkundige handelingen uit.
Opleidingsniveau: Duaal hbo-masteropleiding
Meer info

Physician Assistant (PA)
Als physician assistant neem je zelfstandig spreekuren van de huisarts over. Je doet zelf lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en voert bepaalde medische handelingen uit.
Opleidingsniveau: Duaal hbo-masteropleiding
Meer info

Praktijkmanager
Om een huisartsenpraktijk draaiende te houden, heb je iemand nodig die ervoor zorgt dat de bedrijfsvoering zowel kwalitatief als kwantitatieve helemaal top is. Dat is de praktijkmanager. Een rol zonder zorgtaken.
Opleidingsniveau: Hbo denk- en werkniveau
Meer info

Informatie en aanmelden:

Werken als doktersassistent, maar (nog) niet het juiste diploma?
Ben je graag in contact met mensen en zoek je een nieuwe uitdaging? Lijkt het je leuk om te werken in een huisartspraktijk als doktersassistent? Wij zijn op zoek naar jou! Door werk en studie te combineren kun jij met een BBL-opleiding het vak van doktersassistent leren. Als uit jouw CV en motivatie blijkt dat dit echt iets voor jou is, brengen we je graag in contact met één van de huisartsenpraktijken in de regio ‘s-Hertogenbosch.

Meer informatie
Heb je aanvullende vragen of een opmerking over opleiden in deze regio? Kan Jeroen Bosch Huisartsen je ergens mee ondersteunen? Je kunt ons bereiken via info@jeroenboschhuisartsen.nl  of de stage-coördinator: Elise van Hout, stagecoordinator@jeroenboschhuisartsen.nl

VACATURES OP BRABANTZORG.NET

Huisartspraktijken kunnen via Jeroen Bosch Huisartsen kosteloos hun vacatures plaatsen op de site van BrabantZorg.
BrabantZorg.net is dé website voor een carrière in de zorg en welzijn. De website trekt maandelijks meer dan 80.000 unieke bezoekers.

Werkwijze

 1. Download het formulier
 2. Als het formulier volledig is ingevuld en verzonden, s.v.p. een mail naar het secretariaat van Jeroen Bosch Huisartsen (JBH) info@jeroenboschhuisartsen.nl
  JBH zorgt ervoor dat de vacature online op BrabantZorg.Net komt te staan.
 3. Geschikte kandidaten solliciteren op je vacature en via het opgegeven emailadres ontvang je per mail de sollicitaties.
 4. Is de vacature ingevuld? Stuur een mailtje naar het secretariaat zodat de vacature verwijderd kan worden.
BOL-VERSNELD

BOL staat voor een Beroeps Opleidende Leerweg. Een student in een BOL-traject heeft een stageovereenkomst. Personen die dit traject doorlopen hebben de juridische status van student/scholier en geeft studenten recht op studiefinanciering (mits aan alle voorwaarden wordt voldaan en vanaf 18 jaar). In dit traject staat het leeraspect en scholing voorop en loopt een student een aantal weken in het scholingstraject stage om ervaring op te doen en te ontdekken of deze functie wel of niet passend is.

BBL-TRAJECT ASSISTENTE 

BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg. Een student in een BBL-traject heeft een leer-/arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt vaak 1 dag per week les. Het opdoen van werkervaring staat voorop.

Document: leer-/arbeidsovereenkomst
Meer informatie: https://www.lhv.nl/thema/caos-en-werkgeverschap/werven-en-contracteren/

Opleidingsplek beschikbaar?
Is er in je huisartsenpraktijk ruimte voor een stagiair (BOL-student) of een BBL-student? Wij horen dat graag zodat we mogelijke kandidaten meteen kunnen koppelen. Via een mail naar de stage-coördinator kun je de interesse voor één van de stages, het voortraject of een BBL-opleiding kenbaar maken. We kunnen dan samen kijken wat we voor je kunnen doen.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Heb je een stageplaats of een leerwerkplek beschikbaar in je praktijk, dan heb je waarschijnlijk ook recht op een passende vergoeding. Voor de begeleiding van een stagiair of student MBO-doktersassistent is subsidie beschikbaar. Hoe vraag je deze vergoeding aan?

Vergoeding van BOL-stagiair
Er zijn drie vormen van vergoeding aan te vragen:

 • Praktijkbegeleiding: de vergoeding is maximaal €115,00 bruto per maand voor de duur van de stage. De aanvraag voor vergoeding vraag je aan bij de SSFH Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is een aantal voorwaardenvan toepassing. Uiterlijk vier maanden na afloop van de stageperiode kan de aanvraag ingediend worden.
 • Stagevergoeding: de vergoeding staat gelijk aan het bedrag van € 150,00 bruto per maand die aan de stagiair wordt uitgekeerd. Met minimaal 15 uur per week aan stage-uren. Deze vergoeding krijg je terug van het SSFH. Een van de voorwaarden is dat je een erkend leerbedrijf bent.
 • Subsidieregeling Stagefonds Zorg, Ministerie van VWS: na afronding van de stageperiode kun je een vergoeding aanvragen. Ben je bekend als erkend leerbedrijf, dan ontvang je automatisch bericht. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagis online beschikbaar.

Vergoeding van BBL-stagiair
De vergoeding:

 • Subsidieregeling SSFH voor BBL-studenten die starten in 2023: Via SSFH krijg je de studiekosten (€624,00 per jaar), een aanvulling op het inkomen van de BBL-student mét arbeidsovereenkomst (€150,00 per maand) en de praktijkbegeleiding (€115,00 per maand) vergoed.
  Let op! Wanneer er sprake is van een Beroeps Voorbereidende Periode (BPV) van 6 weken keert SSFH de loonkosten van de eerst 6 weken uit. Wel dient je de arbeidsovereenkomst mee te sturen.
  De praktijk kan de aanvraag indienen via het aanvraagformulier Subsidie Project Zij-instroom:  Aanvraagformulier
  Na goedkeuring vindt de betaling binnen 4 weken plaats.
  Op bovenstaande regelingen zijn deze voorwaarden van toepassing.
  De subsidieregeling van de SSFH is stapelbaar met de subsidie praktijkleren.
 • Subsidieregeling praktijkleren, Ministerie van OCW: een vergoeding als een tegemoetkoming voor de kosten voor de begeleiding van de leerling of student. De vergoeding vraag je aan het einde van het school- of studiejaar. Meer informatie en aanvraag is online beschikbaar.
 • SectorplanPlus Zorg & Welzijn: per schooljaar wordt een portal geopend om een subsidie aan te vragen. Kijk op https://sectorplanplus.nl/ voor meer informatie. Om als huisartsenpraktijken aanspraak te maken op gelden uit het SectorplanPlus, moet in de regio een RAAT opgesteld zijn. Onze regio voldoet aan die voorwaarden via Transvorm, een regionaal samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn in Noord-Brabant.
 • Subsidieregeling Stagefonds Zorg: na afronding van de stageperiode kun je een vergoeding aanvragen. Ben je bekend als erkend leerbedrijf, dan ontvang je automatisch bericht. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagis online beschikbaar.

Voor meer informatie zie LHV-subsidiewijzer: LHV-subsidiewijzer

OOK ERKEND LEERBEDRIJF WORDEN

Voor bijna alle subsidies is het vereist dat de opleidingsplaats een erkend leerbedrijf is. Ben je nog geen erkend leerbedrijf? Wil je er meer over weten? Je kunt de aanmelding voor erkend leerbedrijf op elk gewenst moment aanvragen. Ben je al erkend leerbedrijf voor BOL of BBL, dan geldt deze erkenning voor beide leergangen. Meer informatie is online beschikbaar.

RAAT

Actieplannen voor de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt in de zorg staat flink onder druk. Jeroen Bosch Huisartsen ondersteunt haar praktijken bij:

 • het opleiden en werven van personeel
 • de ontwikkeling van nieuwe functies vanuit taakdifferentiatie
 • bestaand personeel behouden voor de sector
 • aantrekken van nieuwe huisartsen in de regio

Deze aanpak is uitgewerkt in een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld, gebaseerd op vijf landelijke actielijnen:

 1. Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit
 2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren
 3. Verhogen van het opleidingsrendement
 4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden
 5. Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat voor huisartsen

Bezoek de website van Transvorm voor meer informatie over de andere arbeidsmarktregio’s en het totaaloverzicht van Noord-Brabant.

Sectorplan plus gelden
Om als huisartsenpraktijken aanspraak te maken op gelden uit het SectorplanPlus, moet in de regio een RAAT opgesteld zijn. Onze regio voldoet aan die voorwaarden.