BOL staat voor een Beroeps Opleidende Leerweg. Een student in een BOL-traject heeft een stageovereenkomst. Personen die dit traject doorlopen hebben de juridische status van student/scholier en geeft studenten recht op studiefinanciering (mits aan alle voorwaarden wordt voldaan en vanaf 18 jaar). In dit traject staat het leeraspect en scholing voorop en loopt een student een aantal weken in het scholingstraject stage om ervaring op te doen en te ontdekken of deze functie wel of niet passend is.