Astma

Jeroen Bosch Huisartsen (voorheen Zorggroep Chronos) heeft vanaf 1 april 2015  het zorgprogramma Astma gecontracteerd. Astma vraagt om een goede begeleiding en behandeling. Verschillende hulpverleners spelen hierbij een rol. Jeroen Bosch Huisartsen (voorheen Zorggroep Chronos) heeft hiervoor een zorgprogramma astma ontwikkeld. Hierin staat hoe het team van hulpverleners samen met u de ziekte aanpakt. De doelstelling van het zorgprogramma is het optimaal behandelen van astma zo dicht mogelijk bij huis. Dat betekent vooral door uw eigen huisarts en andere hulpverleners uit uw huisartsenpraktijk. In het zorgprogramma Astma werken verschillende hulpverleners samen. De huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuners maken samen afspraken over de zorg en vragen elkaar zo nodig om advies.

Zorgprogramma astma

Formularium Astma

Aktieplan Astma

Handleiding bij ketenzorg, in drie stappen naar inclusie

Ketenzorg in drie stappen naar inclusie
(Met ingang van 1 juli 2022 is  indicatie voor ICS  komen te vervallen als inclusiecriteria voor Astma.
Alleen bij daadwerkelijk gebruik van ICS vindt inclusie plaats).

Chronische zorg bespreken en registreren

Carefusion, beknopte instructie instellingen

Advies herstarten spirometrie