Co assistent

Als opleider ben je betrokken bij het opleiden in de medische praktijk van studenten van de faculteit der Medische Wetenschappen/Radboudumc van de Radboud Universiteit.

Het coschap huisartsgeneeskunde aan het Radboudumc Nijmegen is het laatste reguliere coschap en duurt 8 weken. Vooraf zijn er 4 weken onderwijs op de universiteit waarin de coassistent wordt voorbereid op het coschap en heeft de coassistent 4 weken ouderengeneeskunde coschap gevolgd. Tijdens dit coschap zijn er twee terugkomdagen voor coassistenten in Nijmegen onder begeleiding van een huisarts-docent. Na afloop volgen nog 2 weken onderwijs waarin wordt gereflecteerd op het geleerde in de praktijk.

Na dit reguliere coschap kunnen studenten nog huisartsgeneeskunde kiezen als laatste afsluitende seniorcoschap van 12 weken en in een vrije keuze coassistentschap van 4, 8 of 12 weken. In ontwikkeling is het Longitudinale coschap, hiervoor is aparte informatie beschikbaar.

Sinds een paar jaar worden aios Huisartsgeneeskunde actief betrokken bij het opleiden van coassistenten. Er wordt van een aios verwacht dat deze in het laatste kwartaal van de opleiding een coassistent begeleidt

  • Vergoeding huisartsenpraktijk:
    €200,- per week of €40,- per dag voor een gerealiseerd coschap.
  • Contactpersoon eerstelijnsgeneeskunde planning en Roostering:
    Ingrid van Haalen -> vanHaalen@radboudumc.nl
    T: 024-3618181 (front office)

Meer informatie voor de opleiders (Link naar bestand Coassistentschap huisartsengeneeskunde)

Informatie overige universiteiten volgt z.s.m.