Doktersassistente

Bij ROC’s en particuliere opleidingsinstituten kun je de opleiding tot doktersassistent volgen. De opleiding op MBO-niveau 4 is gebaseerd op het kwalificatiedossier en het beroepscompetentieprofiel doktersassistent (2019).

Om de opleiding te volgen is een diploma nodig op tenminste het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-KB). In de regel duurt de opleiding tot doktersassistent drie jaar. Er zijn kortere varianten. De opleiding kan als BOL of als BBL worden aangeboden. Opleidingen kunnen je informeren over de varianten die zij aanbieden en over de opleidingsduur.

Tips:

  • Ga na of de opleiding ingeschreven is in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Inschrijving in dit register betekent dat een opleiding voldoet aan de eisen die de beroepspraktijk en de overheid aan het onderwijs stellen.
  • Als je geen stage loopt, krijg je geen diploma. Informeer naar de ondersteuning die de opleiding geeft bij het vinden van een stageplaats. Kunnen ze je een stageplaats garanderen? Hebben ze goede contacten met werkgevers in jouw omgeving? Wat zijn de gevolgen als je geen stageplaats vindt?
  • Ga na hoeveel contacturen de opleiding telt, waar je les krijgt en op welke dagen. Wat is de (didactische en zorginhoudelijke) achtergrond van docenten?
  • Houdt de opleiding rekening met vrijstellingen door resultaten van Erkennen van Verworven Competenties (EVC)?

Vrijstellingen

Het is mogelijk dat een opleiding vrijstellingen geeft als je eerder een andere opleiding volgde en/of relevante werkervaring hebt. Bijvoorbeeld bij het werken als verzorgende, het verpleegkundig diploma of ander werk dat een overlap heeft met het werk van doktersassistent.

Het verlenen van vrijstellingen gaat via een EVC-procedure (Erkennen van Verworven Competenties). Tijdens de procedure moeten kandidaten bewijsmateriaal aanleveren voor de ervaring die zij hebben opgedaan. Dat zijn bijvoorbeeld diploma’s, certificaten en verklaringen van werkgevers.
Vraag altijd aan de opleiding hoe ze omgaan met de uitkomsten van een EVC-procedure.

Tips voor werkgevers en praktijkopleiders:

BOL-stages Doktersassistent (Link -> Draaiboek BOL-Stages doktersassistent studenten voor huisartsenpraktijken)