Praktijkmanager

Als praktijkmanager geef jij dagelijks leiding aan een eerstelijns zorginstelling zoals een huisarstenpraktijk. Je weet hoe belangrijk thema’s als coachend leidinggeven, financiële administratie, en ketenzorg zijn. Je hebt hier dagelijks mee te maken. Het is jouw doel om de zorgverlener te ontzorgen, de praktijk te organiseren, continu te verbeteren en je collega’s te laten excelleren. Jij maakt het verschil tussen een gemiddelde en een goed gewaardeerde en georganiseerde eerstelijnszorginstelling. Je doet dit door middel van het toepassen van praktische en handzame kennis.

De functie van praktijkmanager is sinds maart 2019 opgenomen in de Cao Huisartsenzorg in niveaus A, B en C (zoals beschreven in de handleiding FWHZ 2019).

Opleidingen:
Sitis: Link  https://www.sitis.nl/

De éénjarige opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg op hbo-niveau, kan in één keer (1) of in twee delen (2) worden gevolgd, namelijk:

  1. De éénjarige opleiding (diploma op hbo-niveau), referentiefunctie: Praktijkmanager B/C
  2. De Basisopleiding (deelname certificaat), referentiefunctie: Praktijkmanager Bb. De Vervolgopleiding (diploma op hbo-niveau), referentiefunctie: Praktijkmanager B/C

Opleiding 2a en 2b zijn samen gelijk aan de éénjarige opleiding. Er is natuurlijk geen verplichting om de vervolgopleiding te volgen.

Breederode Hogeschool: Link  https://www.breederode.nl/opleiding/144/praktijkmanager-eerstelijnszorg -> diploma (NLQF-niveau 6)

Toelating:
Om toegelaten te worden tot de opleiding Praktijkmanager Eerstelijnszorg is tenminste een afgeronde bacheloropleiding op hbo-niveau vereist of een recent succesvol doorlopen hbo-assessment voor kandidaten die beschikken over een mbo4-diploma.

Vereiste stageplek:

Deelnemen aan de opleiding vereist een stageplek van minimaal 240 uur. Dit komt neer op ongeveer 8 praktijkleeruren per week in een eerstelijnsinstelling. Deze stageplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stageaanvraag