Praktijkverpleegkundige (PVK)

Verschil tussen praktijkverpleegkundige (PVK) en praktijkondersteuner somatiek (POH S)

De opleiding tot praktijkondersteuner is meestal gebaseerd op het competentieprofiel POH uit 2017. Verpleegkundigen met een geldige BIG kunnen ook kiezen voor de titel praktijkverpleegkundige met de afkorting PVK. Dat is dezelfde opleiding, alleen een andere titel op je diploma.

In het competentieprofiel van de POH is ook het verschil tussen de POH en de Praktijkverpleegkundige met de afkoring PVH beschreven. Zo houdt de POH of PVK zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen.

De PVH ziet patiënten met een combinatie van problemen, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, twee of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig en iemand moet protocol overstijgend kunnen handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg. Deze PVH wordt opgeleid met een kopopleiding/extra modulen na de hbo-v-opleiding. Deze PVH is geen erkende functie binnen de huisartsenpraktijk. Een paar hogescholen bieden deze opleiding PVH nu aan als pilot.

De verantwoordelijkheden van een POH of PVK en een PVH verschillen. Het zou kunnen dat de PVH te zijner tijd wordt opgenomen in de CAO Huisartsenzorg en apart wordt ingeschaald. Tot nu toe is dat niet het geval.