VVR Restyle
VVR Restyle (voor patiënten: totaalaanbod bloeddruk en leefstijl) is voor mensen in het ketenzorgprogramma  VVR. Het doel hiervan is om patiënten betere persoonlijke zorg te laten ervaren en meer regie over leefstijl en gezondheid te geven én om zorgverleners meer werkplezier en minder tijdsdruk te laten ervaren. Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

  • Groepsbijeenkomsten leefstijlcoaching
  • Zelf bloeddruk meten en doorgeven via de VIP app; jaarcontrole op afstand
  • Online leefstijlhulp van Minddistrict volgen

Mensen die deelnemen aan het programma komen standaard niet meer naar de praktijk. De zorg is meer op afstand georganiseerd. Uiteraard is dit nog wel mogelijk als er complexere vragen zijn.

OPEN
Sinds 1 juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage te kunnen geven in hun medisch dossier. Dit betekent dat het dossier op een elektronische manier moet kunnen worden afgegeven (bijv via een PDF, per beveiligde mail of op USB-stick).  De HIS-leveranciers hebben ervoor gezorgd dat er een elektronisch afschrift gemaakt kan worden vanuit het HIS en daarmee wordt voldaan aan de wet voor elektronische inzage.

Om te voldoen aan OPEN dien je ook online inzage te kunnen bieden vanaf 1 januari 2021 via een portaal of PGO. Praktijken met een portaal kunnen al online inzage bieden per 1 juli 2020. De HIS- en portaal-leveranciers hebben ervoor gezorgd dat dit mogelijk is. Praktijken zonder portaal kunnen per 1 januari 2021 online inzage bieden via een PGO, een Persoonlijke Gezondheids Omgeving.

www.huisartsenpraktijk.nl
Huisartsenpraktijk.nl is een collectieve en herkenbare website (digitale voordeur) die:

  • Patiënten de juiste weg wijst richting eHealth diensten namens alle aangesloten huisartsenpraktijken, zoals OPEN en VVR Restyle.
  • De huisarts ondersteunt met organisatorische logistiek: denk aan inschrijven leefstijlbijeenkomsten, uitleg van VIP calculus, instructie zelfmetingen, aanmelden Minddistrict, versturen van bloeddrukmeters enz.

Vragen of opmerkingen m.b.t. eHealth kunt u mailen naar b.vanlith@roer-om.nl