Medicatie

Het zinvol voorschrijven van geneesmiddelen behoort tot de basis van goede zorgverlening. De huisartsen, apothekers en tweedelijns specialisten in de regio ’s-Hertogenbosch e.o. voelen zich zeer verantwoordelijk voor doelmatig voorschrijven en doelmatig verwijzen. Vanuit dat perspectief is op initiatief van Jeroen Bosch Huisartsen een driemaandelijks overleg gestart met kaderhuisartsen, kaderapothekers en specialisten uit het ziekenhuis.

Afspraken tussen apothekers, huisartsen en specialisten zijn gebaseerd op landelijke standaarden en in dit overleg wordt het voorschrijven op maat gemaakt voor de regio. Ook in de scholingen wordt veel aandacht besteed aan het doelmatig voorschrijven van goedkoop beschikbare geneesmiddelen waar het kan en dure “spécialités” alleen daar waar het moet. U, als patiënt, mag ervan uitgaan dat uw zorgverlener op de hoogte is van die afspraken!