Ouderenzorg

Het kernteam ouderenzorg bestaat uit:

Karin de Bie, programmamanager
k.debie@jeroenboschhuisartsen.nl

Lianne van der Leeuw, zorgcoördinator
l.vanderleeuw@jeroenboschhuisartsen.nl

Ilse van der Vaart, consulent POH
i.vandervaart@jeroenboschhuisartsen.nl

Erica Willems, consulent POH
e.willems@jeroenboschhuisartsen.nl

Nathalie Beelen, kaderhuisarts ouderenzorg
n.beelen@jeroenboschhuisartsen.nl

Zijn er vragen? Dan kun je bellen naar:
073-7600534 of stuur ons een email of VIP bericht

Start ouderenzorg

Ik wil starten met ouderenzorg
Ik wil starten met ouderenzorg – uitnodigingsbrief
Ik wil starten met ouderenzorg – vragenlijst
Basisregistratie kwetsbare ouderen
Screeningslijst
Kwetsbaar ja of nee

Regelzaken

Stroomschema vergoedingen & zorg
Samenvatting wettelijke vertegenwoordiging
Stroomschema werkproces IBS afgifte

Dementie

Doorleefplan dementie
Dementie en rijgeschiktheid
Zorgprogramma casemanagement bij dementie
Stroomdiagram zorgprogramma casemanagement bij dementie
Verwijzen naar casemanager dementie via zorgdomein 2022

Medicatiebeoordeling

Medicatiebeoordeling bij kwetsbare ouderen (werkinstructie)
Polyfarmacie Optimalisatie Methode
Addendum bloeddruk bij (kwetsbare) ouderen
Addendum lipiden bij (kwetsbare) ouderen
Ephor: Expertisecentrum Pharmacotherapie bij ouderen
Module minderen en stoppen van medicatie

MDO

Handreiking MDO ouderenzorg

Nalezen: workshop verslaglegging ouderenzorg (21 maart en 8 april 2019)

 

Advanced Care Planning kwetsbare patiënten

  1. Behandelwensengesprek
  2. Werkinstructie-ACP-gesprek
  3. Leidraad proactieve zorgplanning
  4. KNMG handreiking praten over het levenseinde voor artsen
  5. KNMG handreiking praten over het levenseinde voor patiënten
  6. Gesprekhulp behandelgrenzen: medisch-inhoudelijke informatie over de voor- en nadelen van behandelingen op de IC/reanimeren en de gevolgen van behandelingen voor de patiënt: www.patientplus.info

Op Thuisarts zijn inmiddels documenten te vinden over Advanced Care Planning

Op www.palliaweb.nl bij Zorg thuis zijn ook veel bruikbare documenten te vinden.