Zorgprogramma’s

Uitleg zorgprogramma-zorggroep

Het aantal patiënten met chronische zorg zoals Diabetes, Astma, COPD, Hart- en Vaatziekten(CVRM) en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg.

Wat is een zorgprogramma?

Dit is de naam voor alle behandelingen en begeleiding die de huisartsen met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes bijvoorbeeld. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in het zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening.

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

Diabetes, CVRM, Astma en COPD

Inmiddels heeft zorggroep JBH voor een aantal chronische ziekten een zorgprogramma gemaakt: Diabetes, Cardiovasculair Risico Management (CVRM; het beïnvloeden van risicofactoren voor hart- en vaatziekten), Astma en COPD. Alle huisartsen binnen JBH verlenen de zorg aan hun patiënten met Diabetes, CVRM, Astma of COPD volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode.

Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma’s, zoals bijvoorbeeld diëtisten, specialisten in het ziekenhuis, podotherapeuten. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u, als dit nodig is, hier naar doorverwijzen.

Concreet betekent dit voor u het volgende

  • Uw JBH huisarts heeft een praktijkondersteuner (POH) in dienst die uw gezondheid met betrekking tot uw chronische ziekte geregeld controleert.
  • Uw JBH huisarts en praktijkondersteuner verlenen zorg aan u volgens gezamenlijke en door de zorggroep goedgekeurde richtlijnen.
  • Uw JBH huisarts en praktijkondersteuner volgen regelematig en samen door JBH aangeboden scholingen.
  • Uw JBH huisarts en praktijkondersteuner werken samen en verwijzen naar andere zorgprofessionals die aangesloten zijn bij de keten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diëtisten of podotherapeuten.
  • De zorg die aan u wordt geleverd, wordt geregistreerd in een Huisartsen Informatie Systeem(HIS) en in VIPLive (een overkoepelend systeem). Alle aangesloten zorgprofessionals werken met VIPLive, maar de patiënten-informatie die een zorgverlener kan inzien, is afgestemd op de zorg die hij of zij levert. Zo kan de huisartsenpraktijk alle gegevens inzien en ziet bijvoorbeeld de podotherapeut enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de voetzorg.
  • De zorg die aan u wordt geleverd binnen deze keten, wordt vergoed door de zorgverzekeraar en valt niet onder het eigen risico.