Uitleg programma CVRM

CVRM

Het zorgprogramma CVRM is voor patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daar op. U kunt aan uw huisarts vragen of u aan dit programma kunt deelnemen.

Wanneer u als patiënt deelneemt aan het zorgprogramma CVRM wordt u begeleid en ondersteund door uw huisarts en de praktijkondersteuner. Doel van dit programma is om hart- en vaatziekten te voorkomen of om u als patiënt (beter) om te leren gaan met uw hart- of vaatziekte en de gevolgen hiervan voor het dagelijkse leven, zodat de kwaliteit van uw leven verbetert.

Afhankelijk van uw klachten komt u één of meerdere keren per jaar voor controle bij de praktijkondersteuner en/of de huisarts. Samen met de praktijkondersteuner gaat u de uitkomsten van de controles en de ervaren klachten bespreken en aan de hand hiervan een behandelplan opstellen. In een behandelplan staat onder andere beschreven welke gezondheidsdoelen u zou willen bereiken. De huisarts en de praktijkondersteuner gaan u helpen om uw doelen te bereiken.

Juist bij voorkomen van of het leren leven met hart- en vaatziekten, is het belangrijk dat u zelf een goed beeld heeft van wat uw gezondheidsdoelen zijn en waar u hulp bij nodig heeft. Om het consult met uw huisarts of praktijkondersteuner goed te laten verlopen, is het verstandig om dit gesprek voor te bereiden, bijvoorbeeld door op papier te zetten welke vragen u heeft.

Tijdens de controleafspraken komen de volgende onderdelen aan bod:

Gezonde leefstijl

Onder een gezonde leefstijl verstaan we voldoende bewegen, stoppen met roken, gezonde voeding en matig tot geen gebruik van alcohol. Het is belangrijk dat u ook zelf actief aan de slag gaat om een gezonde leefstijl te hebben en te behouden. Voeding en leefstijl zijn belangrijke factoren voor het onder controle houden van uw klachten en het verlagen van uw risico. Iedere controle zal dit onderwerp worden besproken en krijgt u leefstijladviezen. U kunt worden doorverwezen bijvoorbeeld naar een diëtist of voor deelname aan een stoppen-met-roken programma.

Voldoende bewegen

Regelmatige lichamelijke activiteiten kunnen het risico op (opnieuw een) hart en vaatziekten verlagen. Voldoende beweging zorgt er ook voor dat u zich fitter voelt en ontspannen bent. Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. En: voorkom veel stilzitten. Bent u jonger dan 18 jaar, dan is 60 minuten bewegen per dag de norm. De praktijkondersteuner zal aandacht besteden aan uw beweegpatroon. Indien nodig zal zij u adviezen geven of u doorsturen naar een fysiotherapeut.

Stoppen met roken

Roken is de belangrijkste risicofactor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Een roker heeft tweemaal zoveel kans op het krijgen van hart- en vaatziekten dan iemand de niet rookt. Stoppen met roken doet het risico sterk dalen. De sterkste daling treedt al op in het eerst jaar. Stoppen met roken is vaak moeilijk, maar niet onmogelijk. U hoeft het niet alleen te doen. De praktijkondersteuner en de huisarts kunnen u hierbij helpen. Zij kunnen u adviezen geven en weten welke hulpmiddelen er zijn en het beste bij u passen.

Gezonde voeding

Gezonde voeding, matig tot geen alcoholgebruik en een gezond gewicht verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner zal aandacht besteden aan uw voedingspatroon. Indien nodig zal zij u voedingsadviezen geven of u verwijzen naar een diëtist.

Geneesmiddelengebruik

Het is belangrijk dat u uw medicatie op de juiste manier gebruikt, zodat deze goed werkt. De praktijkondersteuner zal u uitleggen hoe u de voorgeschreven medicatie moet gebruiken. Neem medicatie volgens voorschrift in en wijk niet af van de dosering zonder overleg met uw behandelende arts. Wacht niet tot het controleconsult wanneer u vragen heeft over het gebruik van de medicatie. U kunt met vragen over uw medicatie ook altijd bij uw apotheker terecht.

Zelfmanagement

U krijgt als patiënt een grotere rol in de behandeling van uw aandoening. U gaat samen met uw zorgverlener een behandelplan opstellen. Zelfmanagement is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wat kunt u zelf doen om uw gezondheid te bevorderen? De regie ligt in uw eigen handen. Hierdoor raakt u meer betrokken bij de behandeling en krijgt u meer inzicht in uw situatie waardoor het makkelijker wordt om adviezen die u krijgt te begrijpen en op te volgen. U maakt samen met uw behandelaar afspraken over welk persoonlijk behandelplan het beste bij u past.

www.thuisarts.nl

www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken

www.voedingscentrum.nl