Jeroen Bosch Huisartsen heeft zich voor het programma GGZ gelieerd aan Stichting Haspel. Stichting Haspel is een Zorggroep in Noord Brabant Noord Oost, met aandachtsgebied GGZ. Haspel  fungeert als samenwerkingsverband van de aangesloten huisartsen. Als samenwerkingsverband maakt Haspel zorginhoudelijke en financiële afspraken met de zorgverzekeraars.

Haar missie is het bieden van integrale psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk met kwaliteitsborging vanuit onze organisatie.

Website Haspel

TRANSFERTAFEL GGZ MET AANMELDFORMULIER REGIONALE TRANSFERTAFEL

In de Regio ’s-Hertogenbosch is als onderdeel van de Regionale Taskforce sinds 1 januari 2022 een Transfertafel opgericht.
Deze Transfertafel is de plek waar GGZ-cliënten besproken worden (18+met een SGGZ zorgvraag en ZVW gefinancierd) voor wie onduidelijk is wat het meest passende zorgaanbod is in de regio is. Met als doel de cliënt op de plek te krijgen met de kortste wachttijd en de best passende zorg.

Wil je een patiënt aanmelden, dan kan dat door dit Aanmeldformulier regionale Transfertafel te versturen naar het nieuwe emailadres Regionale Transfertafel@reiniervanarkel.nl

Aan deze Transfertafel nemen vertegenwoordigers van SGGZ aanbieders uit de regio deel. Denk hierbij aan Innova-GGZ, Mentaal Beter, Trubendorfer & Reinier van Arkel. Vanuit het sociaal domein sluit Farent aan en ook Cello en Novadic zijn vertegenwoordigd. Als huisarts/POH kun je een casus inbrengen en is het van belang dat je ook digitaal aansluit bij de Transfertafel om eventuele toelichting op de casus te kunnen geven.
Als een huisarts/POH een casus inbrengt krijgt deze per mail een gereserveerde tijd en een uitnodiging voor het teams overleg teruggestuurd.

Beveiligd mailen van de casuïstiek kan middels tel. 06-15025259. Mailadres: RegionaleTransfertafel@reiniervanarkel.nl

De data van de geplande transfertafels voor dit jaar zijn:
19 september
17 oktober
21 november
19 december
16 januari

Elke transfertafel is van 15.30 tot 16.15 uur, per casus 10 minuten.
De casus kan (zeer) kort worden toegelicht, omdat je ervan uit kunt gaan dat iedereen het aanmeldformulier heeft gelezen

Reinier van Arkel heeft subsidie aangevraagd en toegekend gekregen om de Transfertafel te professionaliseren. Hierbij worden alle betrokken partijen betrokken.

Op landelijk niveau hebben partners met elkaar en met het ministerie van VWS afgesproken dat er in elke regio een Regionale taskforce is. Een Regionale taskforce is een samenwerkingsverband dat zich ten minste richt op de aanpak van de oorzaken van de wachtlijsten door gezamenlijk de basis op orde te brengen. Op Weg van de wachtlijst staat meer informatie over de landelijke aanpak en de aanleiding van dit landelijke initiatief.