GGZ

Jeroen Bosch Huisartsen heeft zich voor het programma GGZ gelieerd aan Stichting Haspel. Stichting Haspel is een Zorggroep in Noord Brabant Noord Oost, met aandachtsgebied GGZ. Haspel  fungeert als samenwerkingsverband van de aangesloten huisartsen. Als samenwerkingsverband maakt Haspel zorginhoudelijke en financiële afspraken met de zorgverzekeraars.

Haar missie is het bieden van integrale psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk met kwaliteitsborging vanuit onze organisatie.

Website Haspel

Aanmeldformulier regionale overlegtafel ‘s-Hertogenbosch SGGZ