Pro actieve zorgplanning voor kwetsbare patiënten

  1. Werkinstructie-ACP-gesprek
  2. Leidraad proactieve zorgplanning
  3. Uniform digitaal format voor het vastleggen van behandelwensen
  4. KNMG handreiking praten over het levenseinde voor artsen
  5. KNMG handreiking praten over het levenseinde voor patiënten
  6. Gesprekhulp behandelgrenzen: medisch-inhoudelijke informatie over de voor- en nadelen van behandelingen op de IC/reanimeren en de gevolgen van behandelingen voor de patiënt: www.patientplus.info
  7. Keuzehulp: Verken uw wensen voor zorg en behandeling: https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
  8. Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratie achtergrond Lessen uit gesprekken over leven en dood – Pharos
  9. Voorbeeldvragen om te gebruiken in ACP gesprekken: Kaart-met-vragen-ACP.pdf (palliaweb.nl)
  10. Praten over het levenseinde met patiënten uit andere culturen en hun naasten

Op www.palliaweb.nl bij Zorg thuis zijn ook veel bruikbare documenten te vinden.