Patiëntenraad

Wat is een patiëntenraad?

De patiëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en denkt en praat mee over onderwerpen die nu en in de toekomst belangrijk zijn binnen de huisartsenzorg. Doel van de patiëntenraad is het behartigen van de belangen van alle huisartspatiënten binnen de regio van ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Wat zijn de taken van een patiëntenraad?

De patiëntenraad maakt zich hard voor de belangen van de huisartspatiënten en verbetering van de (huisartsen)zorg in de regio. Zij volgen het beleid van Jeroen Bosch Huisartsen kritisch en houden daarbij de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten goed in de gaten. Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de patiëntenraad recht op informatie, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en inspraak bij voorstellen van de directie van Jeroen Bosch Huisartsen.

De patiëntenraad is er voor u!

Het is voor de cliëntenraad belangrijk om te weten wat er speelt onder de patiënten. Heeft u een suggestie voor verbetering van de huisartsenzorg in algemene zin? Deel uw wens of idee dan met de patiëntenraad.

Contact:

patientenraad@jeroenboschhuisartsen.nl

U kunt de patiëntenraad bereiken per post:
Jeroen Bosch Huisartsen
t.a.v. Patiëntenraad
Nieuwe Linie 231
5264 PJ Vught