De bij Jeroen Bosch Huisartsen aangesloten huisartsen bieden zorg aan diabetespatiënten DM type 2 volgens de NDF zorgstandaard. Deze zorgstandaard en wie voor welke zorg verantwoordelijk is, is vastgelegd in het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2.

Doordat huisartsen werken volgens dit zorgprogramma en protocol is de kwaliteit van zorg voor diabetespatiënten geborgd.

Voor 2020 zijn landelijk de  indicatorensets  voor de zorgprogramma’s vastgesteld (InEen). Deze sets worden gebruikt voor rapportage aan de zorgverzekeraar en  voor de landelijke benchmark transparante ketenzorg.