De bij Jeroen Bosch Huisartsen aangesloten huisartsen bieden zorg aan COPD patiënten volgens de LAN zorgstandaard. Deze zorgstandaard en wie voor welke zorg verantwoordelijk is, is vastgelegd in het zorgprogramma COPD.  In dit zorgprogramma is ook het Formularium Astma & COPD opgenomen.

Doordat huisartsen werken volgens dit zorgprogramma en de zorgstandaard is de kwaliteit van zorg voor COPD patiënten geborgd.

Voor 2020 zijn landelijk de  indicatorensets  voor de zorgprogramma’s vastgesteld (InEen). Deze sets worden gebruikt voor rapportage aan de zorgverzekeraar en  voor de landelijke benchmark transparante ketenzorg.