Uitleg programma COPD

COPD

Wanneer u als patiënt deelneemt aan het zorgprogramma COPD wordt u begeleid en ondersteund door uw huisarts en de praktijkondersteuner. Doel van dit programma is om u als patiënt (beter) om te leren gaan met de COPD en de gevolgen hiervan voor het dagelijks leven, zodat u de kwaliteit van uw leven verbetert.

Het effect van deze aandoening op de kwaliteit van uw leven is groot. Zowel op fysiek, op sociaal als op emotioneel gebied. U ondervindt problemen bij gewone activiteiten als traplopen en boodschappen doen, maar ook bij het douchen, aankleden en eten. De behandeling richt zich op het verminderen van de klachten en het voorkomen of vertragen van achteruitgang.

Afhankelijk van uw klachten komt u één of meerdere keren per jaar voor controle bij de praktijkondersteuner en/of de huisarts. Samen met de praktijkondersteuner gaat u de uitkomsten van de controles en de ervaren klachten bespreken en aan de hand hiervan een behandelplan opstellen. In een behandelplan staat onder andere beschreven welke gezondheidsdoelen u zou willen bereiken. De huisarts en de praktijkondersteuner gaan u helpen om uw doelen te bereiken.

Juist bij het leren leven en onder controle krijgen en houden van de COPD, is het belangrijk dat u zelf een goed beeld heeft van wat u gezondheidsdoelen zijn en waar u hulp bij nodig heeft. Om het consult met uw huisarts of praktijkondersteuner goed te laten verlopen, is het verstandig om dit gesprek voor te bereiden, bijvoorbeeld door op papier te zetten welke vragen u heeft of welke klachten u ervaart in het dagelijks leven.

Tijdens de controleafspraken komen de volgende onderdelen aan bod:

Gezonde leefstijl

COPD is een chronische aandoening die van invloed is op uw dagelijks leven. Onder een gezonde leefstijl verstaan we voldoende bewegen, stoppen met roken, gezonde voeding en matig tot geen gebruik van alcohol. Het is dan ook belangrijk dat u zelf actief aan de slag gaat om een gezonde leefstijl te hebben en te behouden. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor het onder controle houden van uw klachten. Bij iedere controle zal dit onderwerp worden besproken en krijgt u leefstijladviezen. U kunt worden doorverwezen bijvoorbeeld naar een diëtist of voor deelname aan een stoppen-met-roken programma.

Voldoende bewegen

Regelmatige lichamelijke activiteiten verbeteren uw conditie en daarmee COPD gerelateerde klachten. Voldoende beweging zorgt er ook voor dat u zich fitter voelt en meer ontspannen bent. Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezonheidsvoordeel. Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. En: voorkom veel stilzitten. Ben u jonger dan 18 jaar, dan is 60 minuten bewegen per dag de norm. De praktijkondersteuner zal aandacht besteden aan uw beweegpatroon. Indien nodig zal zij u adviezen geven of u doorsturen naar een fysiotherapeut.

Stoppen met roken

Roken is een belangrijke risicofactor bij het ontstaan van COPD. Wanneer u eenmaal COPD heeft ontwikkeld, kunt u hier niet meer van genezen. Dat betekent niet dat stoppen met roken geen nut meer heeft. In tegendeel. Roken bij COPD maakt uw klachten erger. Bovendien werken uw ICS-medicijnen minder goed als u rookt. Dat geldt ook voor meeroken. Het is dus belangrijk dat u stopt met roken en dat er in uw directe omgeving niet wordt gerookt. Stoppen met roken is vaak moeilijk, maar niet onmogelijk. U hoeft het niet alleen te doen. De praktijkondersteuner en huisarts kunnen u hierbij helpen. Zij kunnen u adviezen geven maar weten ook welke hulpmiddelen er zijn en het beste bij u passen.

Gezonde voeding

Als u COPD heeft, is het belangrijk dat u gezond eet en een gezond gewicht heeft. Dat helpt samen met voldoende beweging mee aan een goede conditie en een vermindering van de klachten. De praktijkondersteuner zal aandacht besteden aan uw voedingspatroon. Indien nodig zal zij u voedingsadviezen geven of u doorsturen naar een diëtist.

Geneesmiddelengebruik

Het is belangrijk dat u uw medicatie op de juiste manier gebruikt, zodat deze goed werken. De praktijkondersteuner zal u uitleggen hoe u de voorgeschreven medicatie moet gebruiken en dit samen met u oefenen. Ook de apotheek geeft u desgewenst instructie en uitleg. Het is belangrijk dat u een verergering van de klachten op tijd herkent en weet wat u dan kunt doen en wanneer u naar de huisartsenpraktijk moet bellen. Neem de medicatie volgens voorschrift in en wijk niet af van de dosering zonder overleg met uw behandelende arts. Wacht niet tot het controleconsult wanneer u vragen heeft over het gebruik van de medicatie. U kunt met vragen over uw medicatie ook altijd bij uw apotheker terecht.

Meer informatie?:

www.thuisarts.nl

www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken

www.voedingscentrum.nl