Jeroen Bosch Huisartsen heeft vanaf 1 april 2015  het zorgprogramma Astma gecontracteerd. Astma vraagt om een goede begeleiding en behandeling. Verschillende hulpverleners spelen hierbij een rol. Jeroen Bosch Huisartsen heeft hiervoor een zorgprogramma astma ontwikkeld. Hierin staat hoe het team van hulpverleners samen met u de ziekte aanpakt. De doelstelling van het zorgprogramma is het optimaal behandelen van astma zo dicht mogelijk bij huis. Dat betekent vooral door uw eigen huisarts en andere hulpverleners uit uw huisartsenpraktijk. In het zorgprogramma Astma werken verschillende hulpverleners samen. De huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuners maken samen afspraken over de zorg en vragen elkaar zo nodig om advies.