Functionaris Gegevensbescherming

Wanneer je als zorgverlener denkt met een datalek te maken te hebben, stuur dan een mail naar de Functionaris Gegevensbescherming voor verdere begeleiding of meer informatie:

fg@jeroenboschhuisartsen.nl

Geef in de mail duidelijk aan wat er zich heeft voorgedaan, wie erbij betrokken zijn en op welke contactgegevens je bereikbaar bent. Er wordt contact met je opgenomen en je wordt begeleid bij de beoordeling of er sprake is van een te melden incident en eventueel het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de opvolging.