Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

In de huisartsenzorg ben je dagelijks binnen een team bezig met het verlenen van zorg aan patiënten en daarin kan je te maken krijgen met vervelende situaties. Het is belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan, maar het kan soms lastig zijn om hierover te praten met collega’s of leidinggevende.

Voor de huisartsenzorg voorziet SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) in een vertrouwenspersoon. Zij schrijven op hun website het onderstaande;

“Medewerkers binnen de huisartsenzorg kunnen op hun werk geconfronteerd worden met agressie-incidenten, ongewenst gedrag en problemen in de samenwerking of conflicten. Omdat niet iedere huisartsenpraktijk,  huisartsenpost of regionale huisartsenorganisatie (RHO) een vertrouwenspersoon heeft, heeft SSFH een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor jou en biedt opvang, ondersteuning en nazorg na een incident. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en handhaaft strikte vertrouwelijkheid zonder informatie door te spelen.

De vertrouwenspersoon is er voor jou als je bijvoorbeeld:

  • Te maken krijgt met (fysieke) agressie of intimidatie
  • Problemen of conflicten ervaart in de samenwerking
  • Wordt gepest op de werkvloer
  • Getuige bent van integriteitskwestie
  • Te maken krijgt met discriminatie

Om de toegang tot de vertrouwenspersoon te vereenvoudigen, heeft SSFH besloten dat tot nader order alle kosten voor rekening van SSFH komen. De dienst is zowel voor de melder als de organisatie gratis.

Contact of meer informatie: SSFH Vertrouwenspersoon