Gemeente Boxtel

  • Afspraak 13 december 2023
  • Aanwezig: Burgemeester Van Meygaarden, Wethouder Van der Zanden (RO), René van Riel (Directeur JBH) en Daphne Jansen (projectleider capaciteit huisartsenzorg).
  • Het doel van de bijeenkomst was om de gemeente Boxtel inzicht te geven in de huidige huisartsencapaciteit in de gemeente Boxtel en om de huisvestingsproblematiek van huisartsenpraktijken te bespreken.

Vragen?

Neem contact op met Daphne Jansen via D.jansen@jeroenboschhuisartsen.nl