Apothekers

In de regio wordt samengewerkt met de apothekers om de zorg voor u als patiënt goed op elkaar af te stemmen.  Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt  ten aanzien van het medicatiebeleid, nascholing en patiëntenvoorlichting.

Concordant is de regionale overkoepelende organisatie van apothekers.

www.concordant.nl