Diëtetiek

Goede zorg voor uw chronische aandoening is belangrijk. Om uw leven te kunnen blijven inrichten, zoals u dat gewend bent, biedt de huisartsenpraktijk u “zorg op maat”. We noemen dat ketenzorg. Ketenzorg is de zorg die u krijgt voor uw chronische aandoening en die verleend wordt door diverse zorgverleners. De diëtist is een van deze zorgverleners die in deze keten werkt.

De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding

De diëtist heeft veel kennis over voedingsmiddelen, de spijsvertering en de functie van voedingsstoffen in het menselijk lichaam. Ook beschikt de diëtist over medische kennis over chronische aandoeningen. Hierdoor kan hij/zij u voorlichting en advies geven over de invloed van voeding op uw gezondheid en op uw aandoening. Bij het advies wordt rekening gehouden met uw wensen. Er wordt gesproken over ‘mogelijkheden’ in plaats van ‘beperkingen’ en op praktische wijze wordt de vertaalslag naar een eigen gezonde leefstijl gemaakt.

Hoe werkt de diëtist?

Ieder mens is anders, dus elke behandeling door de diëtist is maatwerk. Tijdens het eerste bezoek zult u veel vragen krijgen over medische gegevens, medicatie, gezondheid, klachten, leefstijl, eetgewoontes, verwachtingen en wensen.

Op basis hiervan maakt de diëtist een behandelplan en een persoonlijk advies. In de volgende consulten zal de diëtist u uitleg en informatie geven over voeding, over de benodigde aanpassingen van uw persoonlijke situatie en samen met u zoeken naar eventuele knelpunten. Daarnaast geeft de diëtist ondersteuning bij de uitvoering van het advies en kan ze uw vragen beantwoorden.

Bewegen samen met de diëtist

Een gezond beweegpatroon ondersteunt onze dieetadviezen. Daarom neemt de diëtist in het behandelplan ook beweging mee  en wordt er een beweegadvies voor thuis meegegeven, vaak conform de beweegnorm (60 minuten per dag; wandelen/fietsen). Dit beweegadvies is altijd in overleg met de cliënt en altijd voor de cliënt fysiek goed uitvoerbaar.

Diëtist-Leefstijlcoach

Een aantal diëtisten aangesloten bij Jeroen Bosch Huisartsen hebben ook een post-HBO leefstijlcoaching gevolgd en een aantekening als leefstijlcoach in het Kwaliteitsregister. Zij zijn naast diëtist ook leefstijlcoach. De diëtist-leefstijlcoach kan élke cliënt met obesitas op hoog professioneel niveau behandelen. Hij/zij werkt op HBO+ niveau met alle benodigde kennis en vaardigheden t.a.v. leefstijl, overgewicht en obesitas en álle aspecten van zorg die daarmee samenhangen.

Waar vind ik de diëtist?

Bij Jeroen Bosch Huisartsen zijn verschillende diëtistenpraktijken aangesloten. De gegevens van de aangesloten praktijken kunt u hier vinden.

Geen kosten bij behandeling binnen de ketenzorg

Aan de behandeling van de diëtist binnen de ketenzorg zijn voor u geen kosten verbonden. Onder deze zorg vallen de diagnoses Diabetes, COPD, CVRM (Cardio Vasculair Risico Management).

Voor aandoeningen die buiten de ketenzorg vallen worden de eerste drie uur bij een diëtist vergoed vanuit de basisverzekering . Hierop is het eigen risico van toepassing. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud. Voor hen geldt geen eigen risico.