BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg. Een student in een BBL-traject heeft een leer-/arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt vaak 1 dag per week les. Het opdoen van werkervaring staat voorop.

Document: leer-/arbeidsovereenkomst
Meer informatie: https://www.lhv.nl/thema/caos-en-werkgeverschap/werven-en-contracteren/

Opleidingsplek beschikbaar?
Is er in je huisartsenpraktijk ruimte voor een stagiair (BOL-student) of een BBL-student? Wij horen dat graag zodat we mogelijke kandidaten meteen kunnen koppelen. Via een mail naar de stage-coördinator kun je de interesse voor één van de stages, het voortraject of een BBL-opleiding kenbaar maken. We kunnen dan samen kijken wat we voor je kunnen doen.