Heb je een stageplaats of een leerwerkplek beschikbaar in je praktijk, dan heb je waarschijnlijk ook recht op een passende vergoeding. Voor de begeleiding van een stagiair of student MBO-doktersassistent is subsidie beschikbaar. Hoe vraag je deze vergoeding aan?

Vergoeding van BOL-stagiair

Er zijn drie vormen van vergoeding aan te vragen:

Praktijkbegeleiding: de vergoeding is maximaal €115,00 bruto per maand voor de duur van de stage. De aanvraag voor vergoeding vraag je aan bij de SSFH. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is een aantal voorwaardenvan toepassing. Uiterlijk vier maanden na afloop van de stageperiode kan de aanvraag ingediend worden.
Stagevergoeding: de vergoeding staat gelijk aan het bedrag van € 150,00 bruto per maand die aan de stagiair wordt uitgekeerd. Met minimaal 15 uur per week aan stage-uren. Deze vergoeding krijg je terug van het SSFH. Een van de voorwaarden is dat je een erkend leerbedrijf bent.
Subsidieregeling Stagefonds Zorg, Ministerie van VWS: na afronding van de stageperiode kun je een vergoeding aanvragen. Ben je bekend als erkend leerbedrijf, dan ontvang je automatisch bericht. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagis online beschikbaar.

Vergoeding van BBL-stagiair

De vergoeding:
Subsidieregeling SSFH voor BBL-studenten die starten in 2023: Via SSFH krijg je de studiekosten (€624,00 per jaar), een aanvulling op het inkomen van de BBL-student mét arbeidsovereenkomst (€150,00 per maand) en de praktijkbegeleiding (€115,00 per maand) vergoed.

Let op! Wanneer er sprake is van een Beroeps Voorbereidende Periode (BPV) van 6 weken keert SSFH de loonkosten van de eerst 6 weken uit. Wel dient je de arbeidsovereenkomst mee te sturen. De praktijk kan de aanvraag indienen via het aanvraagformulier

Subsidie Project Zij-instroom: Aanvraagformulier

Na goedkeuring vindt de betaling binnen 4 weken plaats.
Op bovenstaande regelingen zijn deze voorwaarden van toepassing.
De subsidieregeling van de SSFH is stapelbaar met de subsidie praktijkleren.
Subsidieregeling praktijkleren, Ministerie van OCW: een vergoeding als een tegemoetkoming voor de kosten voor de begeleiding van de leerling of student. De vergoeding vraag je aan het einde van het school- of studiejaar. Meer informatie en aanvraag is online beschikbaar.

SectorplanPlus Zorg & Welzijn: per schooljaar wordt een portal geopend om een subsidie aan te vragen. Kijk op https://sectorplanplus.nl/voor meer informatie. Om als huisartsenpraktijken aanspraak te maken op gelden uit het SectorplanPlus, moet in de regio een RAAT opgesteld zijn. Onze regio voldoet aan die voorwaarden via Transvorm, een regionaal samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn in Noord-Brabant.

Subsidieregeling Stagefonds Zorg: na afronding van de stageperiode kun je een vergoeding aanvragen. Ben je bekend als erkend leerbedrijf, dan ontvang je automatisch bericht. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagis online beschikbaar.

Voor meer informatie zie LHV-subsidiewijzer: LHV-subsidiewijzer

RAAT

Actieplannen voor de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt in de zorg staat flink onder druk. Jeroen Bosch Huisartsen ondersteunt haar praktijken bij het opleiden en werven van personeel de ontwikkeling van nieuwe functies vanuit taakdifferentiatie bestaand personeel behouden voor de sector aantrekken van nieuwe huisartsen in de regio

Deze aanpak is uitgewerkt in een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld, gebaseerd op vijf landelijke actielijnen:

Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit
Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren
Verhogen van het opleidingsrendement
Vergroten van de opleidingsmogelijkheden
Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat voor huisartsen

Bezoek de website van Transvorm voor meer informatie over de andere arbeidsmarktregio’s en het totaaloverzicht van Noord-Brabant.

Sectorplan plus gelden
Om als huisartsenpraktijken aanspraak te maken op gelden uit het SectorplanPlus, moet in de regio een RAAT opgesteld zijn. Onze regio voldoet aan die voorwaarden.