Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische klachten. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er bij u speelt en bespreekt samen met u de mogelijke vervolgstappen.

Een stagiair praktijkondersteuner ggz loopt 40 weken in een jaar en 8 uur per week stage.
Bij de verkorte opleiding voor SPV’ers is de opleidingsduur 4 maanden en de stage minimaal 4 uur per week.

Er zijn diverse opleidingen tot praktijkondersteuner GGZ. Een overzicht hiervan is te vinden op:

https://www.nvvpo.nl/sites/default/files/opleiding_poh_ggz.pdf

NB: Bij de opleidingen is vaak uitgebreide informatie over de stage beschikbaar. Vraag hiernaar bij de coördinator van de opleiding.