Praktijkondersteuner somatiek (POH S)

De praktijkondersteuner somatiek biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten en hart- en vaatziekten.

Hoe ziet de stage eruit?
Een stagiair-praktijkondersteuner kan een aantal werkzaamheden in de praktijk zelfstandig uitvoeren. In het begin moet de begeleider nog meekijken en controleren. Daarna voert de stagiair de werkzaamheden meestal zelfstandig uit.

Een stagiair-praktijkondersteuner somatiek die de 1-jarige opleiding doet, loopt 40 tot 48 weken stage, gemiddeld 8 tot 12 uur per week.

Een stagiair-praktijkondersteuner somatiek die de 2-jarige opleiding volgt, loopt langer maar meestal minder uren per week stage.

De opleiding voor praktijkondersteuner somatiek bestaat uit een Post-HBO.
Overzicht opleidingen -> (link)

https://huisartswerkt.nl/ontwikkeling/opleidingen/praktijkondersteuner-somatiek/opleiding-praktijkondersteuner-somatiek

NB: Bij de opleidingen is vaak uitgebreide informatie over de stage beschikbaar. Vraag hiernaar bij de coördinator van de opleiding.